Dane dla obliczeń kosztów ogrzewania budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku (m2)
Standard energetyczny budynku

Dane dla obliczeń kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej:

Ilość osób korzystających z ciepłej wody
Zapotrzebowanie wody na osobę (l)
Temperatura wody ciepłej (°C)
Liczba dni w roku korzystania z wody
Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej

Koszty eksploatacji systemu grzewczego
PLN/rok netto
Ogrzewanie
CO
Ciepła woda
CWU
Łącznie
(CO+CWU)
Gaz ziemny Kocioł starego typu, stałotemperaturowy 3598 zł 1089 zł 4688 zł
Kocioł niskotemperaturowy 2963 zł 817 zł 3781 zł
Kocioł kondensacyjny 2311 zł 654 zł 2965 zł
Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne 2311 zł 261 zł 2572 zł
Olej opałowy Kocioł niskotemperaturowy 4950 zł 1615 zł 6565 zł
Kocioł kondensacyjny 4149 zł 1190 zł 5339 zł
Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne 4149 zł 476 zł 4625 zł
Gaz LPG Kocioł kondensacyjny 4767 zł 1351 zł 6117 zł
Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne 4767 zł 540 zł 5307 zł
Węgiel kamienny Kocioł na miał 1729 zł 538 zł 2267 zł
Kocioł na "ekogroszek" 1660 zł 646 zł 2306 zł
Kocioł na "ekogroszek" + bojler elektryczny 1660 zł 1163 zł 2823 zł
Energia elektryczna Grzejniki elektryczne (taryfa G12) 5400 zł 1401 zł 6801 zł
Pompa ciepła (taryfa G12) 1200 zł 467 zł 1667 zł
Drewno opałowe Kocioł na zgazowanie drewna 1421 zł 590 zł 2012 zł
Kocioł na pelety 1878 zł 612 zł 2490 zł